Grupa Junior IPSC przeznaczona jest dla dzieci od 12 do 18 roku życia. Zajęcia prowadzi trener mający wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą. Celem szkolenia jest bezpieczne oraz przyjazne wprowadzenie w strzeleckie meandra. Podstawą szkolenia jest metodycznie opracowany plan będący kompromisem strzelań pneumatycznych i kulowych oraz strzelectwa statycznego z dynamicznym. Każdy uczestnik posiada zindywidualizowany i sprecyzowany plan szkoleniowy, archiwizowany w celach analizy postępów.

Podczas zajęć na strzelnicy muszą znajdować się pełnoprawni opiekunowie. Dla rodziców będzie przygotowana kawa, herbata oraz zimne napoje.

 

Główne elementy szkolenia:

  • zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa
  • nauka obsługi broni kulowej
  • na pracy na spuście
  • nauka zgrywania przyrządów
  • nauka postaw statycznych
  • wstęp do strzelań dynamicznych
  • wideo analiza treningu

 

Maksymalna liczba uczestników: 5 osób


Zgłoszenia: