Grupa Gamma jest to grupa zaawansowana mająca na celu doskonalenie swoich umiejętności strzeleckich w celu podjęcia rywalizacji w zawodach IPSC level 2+ (udział w zawodach dla chętnych). Dążymy, aby w grupie zaawansowanej wszyscy uczestnicy posiadali pozwolenie na broń palną. Każdy uczestnik posiada zindywidualizowany i sprecyzowany plan szkoleniowy, archiwizowany w celach analizy postępów.

Główne elementy szkolenia:

  • doskonalenie postaw strzeleckich
  • doskonalenie taktyki strzeleckiej
  • doskonalenie dobywania broni
  • strategia pokonywania toru strzeleckiego
  • doskonalenie strzelania statycznego
  • szybka wymiana magazynków
  • doskonalenie pracy na spuście
  • doskonalenie zgrywania przyrządów
  • przepisy IPSC
  • analiza wideo

Maksymalna liczba uczestników: 5 osób


Zgłoszenia: