Grupa ALFA – grupa początkująca. Do grupy zapraszamy wszystkie osoby pragnące nauczyć się podstawowych umiejętności strzeleckich z różnych rodzajów broni oraz doskonalenia swoich umiejętności strzeleckich statycznych na drodze do strzelania dynamicznego. Każdy uczestnik posiada zindywidualizowany i sprecyzowany plan szkoleniowy, archiwizowany w celach analizy postępów.

Podstawowe szkolenie ok. 8h (2x4h)
Szkolenie zakończone egzaminem. Certyfikat ukończenia kursu upoważnia do przystąpienia w szkoleniu na wyższym poziomie.

Główne elementy szkolenia:

  • podstawowa obsługa broni palnej
  • nauka celowania z różnych rodzajów przyrządów celowniczych
  • nauka pracy na spuście
  • nauka postaw strzeleckich
  • dobywanie broni
  • podstawowe elementy strzelania dynamicznego

Maksymalna liczba uczestników: 5 osób